Over de auteur

Rutger Lazou

Auteur

Rutger Lazou, auteur van ‘De toekomst van de kat’, werd in 1993 geboren in Waregem. Hij studeerde moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent en werkte als leerkracht niet-confessionele zedenleer. Momenteel doctoreert hij in de filosofie aan de Universiteit van Graz (Oostenrijk) met een onderzoek over hoe de transitie naar een klimaatvriendelijke wereld op een ethische manier gerealiseerd kan worden.

Hoe komt een moraalwetenschapper op het idee om een boek over katten te schrijven?
Ik ben in een gezin opgegroeid waarin huisdieren steeds welkom waren, dieren liggen me van toen al nauw aan het hart. Doorheen mijn opleiding in de moraalwetenschappen besefte ik echter steeds meer dat de menselijke omgang met dieren een ’morele blinde vlek’ is in onze maatschappij: dieren krijgen niet de waardering die hen toekomt en zijn daar op veel manieren het slachtoffer van. Daarom besloot ik mijn thesis te wijden aan een onderwerp binnen de dierenethiek, een tak in de filosofie die onderzoekt hoe we met dieren horen om te gaan. Ik koos ervoor om een actueel thema te kiezen waar mensen interesse voor hebben, een onderwerp dat leeft. Geen al te wereldvreemd onderwerp dus zoals bv. het tegengaan van dierenleed in de wilde natuur en ook geen al te naar onderwerp zoals de wantoestanden in de industriële veeteelt – al passeren die thema’s ook wel de revue in het boek, daar waar ze relevant zijn. Op deze manier was het mogelijk om mijn thesis niet in een boekenkast te laten verdwijnen onder een laag stof. Het elegante, grappige en mysterieuze karakter van de kat maakte het natuurlijk extra leuk om hier onderzoek naar te doen. Onze viervoetige vriend bleef me in haar greep houden. De promotor van mijn thesis nodigde me uit om een wetenschappelijk artikel te schrijven, een bondige versie van de masterscriptie zeg maar. Het verschijnen van het boek ‘Cat Wars’, waarin katten als meedogenloze killers worden afgeschilderd, zorgde voor een discussie in de media waarin ik niet anders kon dan me te mengen. Eenmaal ik de smaak te pakken schreef ik nog een paar opiniestukken, over raskatten,over de verplichte sterilisatie die er kwam in 2018, enzovoort. Ook als leerkracht was de kattenkwestie een van mijn favoriete lesonderwerpen. Het uitbrengen van een boek voor het brede publiek was de ultieme uitdaging!

Waarover gaat het boek precies?
Het houden van katten brengt een heel aantal morele vraagstukken met zich mee. Wat met de vele katten in asielen die geen thuis vinden? Zijn we moreel verplicht hen allemaal te steriliseren? Is het goed dat er zwerfkatten in onze stedelijke omgevingen leven? Wat te doen met het jaaggedrag van katten? Moeten we dat tegenhouden? Moeten of mogen we katten binnenshuis houden? Wat met overlast die mensen ervaren, zoals opengescheurde vuilniszakken? Wat met de kattenvoerindustrie die gevolgen heeft voor milieu en dierenwelzijn? Is het verantwoord om raskatten te kweken? Enzovoort. Het antwoord op deze vragen ligt niet meteen voor de hand. We hebben misschien wel intuïtieve meningen, maar als het om complexe ethische kwesties gaat schieten intuïties vaak te kort. We hebben filosofische analyse nodig en wetenschappelijke kennis om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. ‘De toekomst van de kat’ biedt een dergelijke analyse en geeft antwoorden op al deze vraagstukken en zo ook op de meer algemene vraag welke toekomst van de kat we moeten nastreven.

Wat wil je met het boek bereiken?
Ik probeer de lezer vooral mee te nemen in een manier van denken. Mensen die katten in huis halen, gaan een bepaalde verantwoordelijkheid aan. Eerst en vooral om goed voor te zorgen voor het dier dat ze in huis halen. Om zich goed te informeren over wat een kat nodig heeft om zich goed te voelen. Maar die verantwoordelijkheid gaat verder dan dat. Het in huis nemen van een halfgedomesticeerd, jagend, carnivoor dier dat zich ook nog eens heel snel voortplant heeft consequenties: voor katten zelf, voor mensen en voor nog andere dieren. We dragen de verantwoordelijk om de vraagstukken waar katten ons voor plaatsen niet zomaar naast ons neer te leggen, maar om erover na te denken. Dat nadenken probeer ik in mijn boek te stimuleren, op gang te brengen. In het boek analyseer ik deze vragen in de diepte en geef ik natuurlijk ook antwoorden. Tot welke antwoorden ik en de lezer komen is belangrijk – zeker als deze ook in de praktijk zouden worden omgezet – maar het allerbelangrijkste voor mij is dàt er naar een antwoord wordt gezocht, dat de discussie gevoerd wordt, dat we bewust nadenken over belangrijke morele vragen en dat we deze niet zomaar naast ons neerleggen. En die houding, waarbij we onze verantwoordelijkheid opnemen en niet alleen onze eigen menselijke belangen volgen, zou bij veel meer maatschappelijke kwesties aanwezig moeten zijn.

Last but not least: heb je zelf katten?
Ik werk op dit moment in Oostenrijk, waardoor ik me allesbehalve in een geschikte positie bevind om een kat of ander huisdier te adopteren. Ik kom immers vaak laat thuis op mijn appartement en ga geregeld op bezoek in België. Ik heb doorheen mijn leven wel veel katten gekend en heb er altijd heel erg van genoten om voor zo’n viervoeter te zorgen. Mijn kattenallergie was in elk geval nooit een reden om uit hun buurt te blijven!

Benieuwd naar het nieuwste project van Rutger Lazou?

Klik hier!